ג. הערכות והסברים ל"כישלון"

] בהמשך התברר שההפך הוא הנכון ­ מ''ש [ . חיפשתי מישהו שינחה, אני אישית, הייתי בשלהי הקדנציה, ולא היה לי כוח להמשיך . חלק מהתוצאות הן : התחלת התהליך עם הפיכת הטיפול בגיל­הרך למרכז­אחריות . קראו ליועצת ארגונית, ומאז אני לא שותף למה שקרה שם וגם לא שאלו אותי . ] על­כל­פנים [ לא הוקמה מערכת מידע שהיא תנאי הכרחי לתהליך כזה . חבר בצוות השינויים השני מביע זלזול בצוות הראשון, וטוען כי זאת הייתה . . . קבוצה שחשבה שצריך לשנות את חוקי­המשחק מהו קיבוץ . הם רצו למצוא פתרון שיהיה טוב למרבית החברים, עם קונצנזוס . . . זה לא היה אמיתי או מעשי, זה היה בזבוז יחידת זמן יקר . התהליך עם פנחס, היה סמינר למידה . אותו חבר, שבשעתו נמנה אגב עם חברי הצוות הראשון, הצהיר בעת הראיון שאם רוצים לשנות את כללי­­המשחק, אין סיכוי לשמור על קונסנזוס . חבר אחר, לעומת זאת, שיבח את חיפוש הקונסנזוס ואת האנושיות שמצאה לדבריו ביטוי בדרך שבה התנהל הצוות הראשון, תוך שהוא מבליט את הניגוד בינה לבין "ריצת האמוק" וה"ברוטליות" שאפיינו לדעתו את הצוות השני . רק מעט שינויים יושמו לאחר דיוני הצוות הראשון . השינוי החשוב ביותר שיושם היה הפיכת ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית