ב. סיפורו של צוות השינויים הראשון

שיתפתי את מרכז­המשק ואת הגזבר, יוסף . הגישה של פנחס מצאה חן בעינינו . בהמשך, פנחס הופיע בפני האספה, להציג את גישתו . גייסתי לעניין הזה את גדי, כיוון שהייתה לי חשיבה שהמזכיר לא צריך לנהל את השינוי אלא את הקיים . דני הבין שכמזכיר אסור לו לנהל את השינויים בעצמו, והוא הציע לגדי את תפקיד ראש צוות השינויים . גדי הסכים, והצטרפו אליו עוד כמה חברים שהתנדבו לעבוד עמו . לרוב חברי הצוות לא היה כיוון אידיאולוגי ברור . גדי היה סבור שאכן דרושים שינויים, אך גישתו לנושא הייתה פתוחה, כמעט אקדמית, כפי שהגדיר אותה . בין חברי הצוות, היחיד שתמך כבר אז בשינויים "שורשיים" היה יוסף . רוב חברי הצוות לא מילאו אז תפקיד ניהולי פעיל, מלבד יוסף, שהיה אז הגזבר, והודה בראיון כי פעולה בו­זמנית בשני התחומים אינה רעיון טוב . היעדר מנהלים פעילים בצוות השינויים, תאם את מה שממליצות בדרך­כלל חברות יעוץ מסחריות לגופים דמוקרטיים המפעילים שינוי . 14 הדבר מאפשר לחברי הצוות להתפנות לדיון יסודי, כשהם משוחררים מטיפול בנושאים דחופים . חסרונו של צוות שינויים ''מנותק" הוא בביצוע : הגשמתן של החלטות שינוי תישאר תלויה ברצונם הטוב של בעלי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית