פרק רביעי: ראשיתו של תהליך השינויים בכרמלית - הצוות הראשון