ה. האליטה הכלכלית-ניהולית

האליטה הכלכלית­ניהולית מילאו תפקיד כלכלי מרכזי אחד לפחות בעשור האחרון במשק ) ריכוז­משק, גזברות, ניהול המפעל ( , באזור או בתנועה ) ניהול מפעל או חברה, חשבות או גזברות של חברה גדולה וכד' ( . האליטה הכלכלית­ניהולית של כרמלית הייתה מצומצמת . היו בה שישה­שבעה חברים, והיא נטתה להצטמצם כשחבריה "נשרפו" או נפגעה תדמיתם . לברק, האיש המרכזי באליטה הייתה השפעה רבה על תדמיתם של שאר חבריה, עד כדי יכולת לקבוע מי יתקבל לאליטה, מי יישאר בה ומי לא . הייתה בכרמלית גם אליטה חברתית, שחבריה היו בעיקר ותיקים שמילאו תפקידים כמו מזכיר או מרכז ועדת­חברה . גישתם הייתה שונה מזו של האליטה הניהולית­כלכלית, אלא שהם אפילו לא העלו על הדעת להתחרות באליטה הניהולית­כלכלית . אילו היו מתמרדים, אפשר שהיו זוכים לתמיכה בדעת­קהל . על בכורתה של האליטה הכלכלית­ניהולית, מספר אחד החברים, בנימה של טרוניה : 20 שנים מי שמוביל את הקיבוץ הם אנשי הכלכלה . הדברים נקבעים לא בתכנים החברתיים, אלא לפי ראות עיניהם של אנשי הכלכלה . מי שהיה דומיננטי והוביל מהלכים זה ברק . הדברים זרמו לפי דבריו, הוא הצליח לסחוב את האנשים . גם רכזי­המשק והגזברים ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית