ד. הענפים כמוקדי סולידריות

המפעל לעובדיו ) טיולים, שי לחג ( היו גדולות דיין כדי לעורר רינונים וויכוחים במוסדות הקיבוץ וגם אצל החברים שלא קיבלו אותן . שלא כמו בקבוצת­הגיל, שהתקיים בה יחס שוויוני פחות או יותר בין החברים, הענף היה מסגרת היררכית, בייחוד אם היה גדול; היה בו מרכז או מנהל ולצדו פעלה לעתים הנהלת ענף והם קבעו מה יעשו שאר העובדים, בין אם היו חברים ובין אם היו "פועלים שכירים" . ברוב הענפים, הייתה ההיררכיה שטוחה, ומלבד המנהל, כולם היו "עובדים מן השורה" . המפעל, לעומת זאת היה גוף רב­דרגות, שהתנהל על­פי כללים פורמליים ונהנה מאוטונומיה כלפי הקיבוץ . תכונות אלה הקנו לו כוח גם מול החברים שעבדו בו, כוח לתגמל וגם כוח להעניש . אם לדוגמה, עזב חבר את עבודתו במפעל כדי למלא תפקיד בקיבוץ מבלי שתיאס זאת מראש עם מנהל המפעל, הוא סיכן בכך את מקום עבודתו . בין המרואיינים, נמצאו אף חברים שטענו כי נאמנותם העיקרית נתונה למפעל, לא לקיבוץ . לא אחת עמד מפעל "פלסטיקה בכרמל" בעימות עם הקיבוץ . הסיבות : ניגודי האינטרסים בין הגופים ומאבקים אישיים בין מנהלי המפעל לבין מרכזי­המשק של הקיבוץ . לדוגמה, כשתומר ניהל את המפעל, הוא שלל דריסת ר...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית