א. דמוגרפיה ומבנה המשק

להידלדלות שכבת הוותיקים ולהורדת הגיל הממוצע . . כרמלית קלט הרבה בני קיבוץ, ועד סוף שנות השמונים, קלט גם גרעינים תנועתיים . העודף המשקי הגבוה של קיבוץ כרמלית איפשר לספק רמת­חיים גבוהה לחבריו . העודף המשקי ברוטו לחבר דמה לממוצע בתשעת הקיבוצים המצליחים ביותר בתק"ם, וכך גם הוצאות הקיום השוטפות לחבר ) פווין, 1999 ( . מפעל "פלסטיקה בכרמל" סיפק ב­ 1997 כמעט 0 / 600 מההכנסות ) ראו להלן ( , וכ­ 0 / 850 מהעודף המשקי, יותר מהממוצע של קבוצת התשעה ) 0 / 740 ( . מלבד המפעל, היו לכרמלית שלושה ענפים חשובים : ענף גידולי­שדה, המשותף עם חורש, רפת מודרנית עם 270 חולבות ולול פטימים ) המייצר 450 טון לשנה ( . מקור ההכנסה החשוב ביותר אחרי המפעל היה שכר העבודה של החברים עובדי­החוץ . בסך­הכל, החברים התגאו בהצלחה הכלכלית של קיבוצם, שתרמה כנראה להישגיו הדמוגרפיים, לא רק בשל רמת­החיים שהיא אפשרה, אלא גם בשל הרגשת הביטחון שהעניקה לחברים . מנגד, החברים המרכזיים שעזבו את כרמלית, נטו להמעיט בהערכה של ההצלחה הכלכלית או להטיל ספק ביציבותה . המפעל העסיק 85 חברים, יותר מכל ענף אחר בכרמלית ) 0 / 600 מכוח העבודה היצרני ( , ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית