ב. עזיבת המייסדים והפלוגה המקובצת

להתיישבות בכרמלית, ועוד לא התחיל כל מו"מ בנדון זה . עם זאת, לא הסתרנו כי ד 1 < שה כזו אכן עלולה לבוא ] דרישה לפינוי החברים מכרמלית, הדגשה שלי ­ מ"ש [ והתפתחות הדברים תלויה לא מעט בכך אם יצליחו . . . בעזרת המדריכים לשנות שינוי רציני את המציאות במשק ובחברה . בסיכום האסיפה, הובעה נכונות לשתף שיתוף מלא את המדריכים בדיונים ובהכרעות ודרישה מאת החברים לעשות את הכל כדי להגיע לידי מפנה . חושבני שהצלחנו לטהר את האווירה מחשדנות וניתנה מעתה למדריכים הצעירים האפשרות לתרום את חלקם למשימה נכבדה ­ אחזקת כרמלית כמשק קיבוצי . אין ספק שמשברים רבים עוד צפויים למקום ולאנשיו, ותהיינה עוד עזיבות . הקבוצה שהיא קטנה מאוד גם היום ) 35 חברים וכ­ 12 מועמדים ( עוד תקטן . במידה שתצליח התנועה להקדים ככל האפשר את קביעת הגרעין המיועד לכרמלית ולהשיג את נכונותו, תוקל תקופת המשבר . כאמור, תנועת האיחוד לא יכלה להרשות לעצמה לנטוש את הקיבוץ לגורלו, מה גם שבשנות החמישים נחשב אזור כרמלית לאזור ספר בעל חשיבות לאומית רבה . במהלך שנת 1955 כבר היו בפלוגה 12 חברים, ובהם בני קיבוצים ותיקים ובוגרי צבא, שמקצתם עוד הספיקו לשרת בפלמ"ח ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית