י"ב. מתודולוגיה ומהלך המחקר

לאחר שנקבעו יעדי המחקר ושיטותיו, חיפשנו קיבוץ מתאים . כרמלית לא היה הראשון שנבחר . יוזמי המחקר ­ היחידה למחקר עכשווי של יד טבנקין והחוקר הראשי ­ פנו תחילה לקיבוצים אחרים, שהמשותף לכולם הוא אופיו המתוכנן לכאורה של התהליך . קיבוצים אלה סירבו להשתתף במחקר, אולי מחשש לחשוף דברים בטרם עת . קיבוצים אחרים, שהיו מוכנים לשתף פעולה, לא התאימו למטרות היוזמים, משום שהשינויים שעברו היו מצומצמים מדי . בסופו של דבר, נבחר קיבוץ כרמלית שהתאים ליעדי המחקר וחבריו גילו נכונות ופתיחות . ראינו בכרמלית דוגמה לשינוי בתנאים אופטימליים ­ הקיבוץ נכנס לתהליך בשעה שמצבו הכלכלי היה טוב, אף שנטה לצבור גירעונות בשל הוצאות צריכה גבוהות . גם מבחינה חברתית, היה מצבו של כרמלית יציב, למרות עזיבות של חברים . לצופה מבחוץ, הוא נראה כקיבוץ מלוכד . על רקע מצבו הטוב, יכול היה כרמלית לבחון בכובד ראש את השינויים, ולהסתייע במומחים ככל שיידרש . כידוע, ההתמודדות בתנאי לחץ הביאה לעימותים קשים בכמה קיבוצים ופגעה בחברים . ציפינו שעימותים כאלה, המדרדרים את איכות­החיים בקיבוץ, יימנעו בכרמלית, והנחנו שכרמלית ניגש לשינויים מתוך בחירה, בתהל...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית