פרק ראשון: השינויים בקיבוץ - רקע, תיאוריות ומתודולוגיה