בלי לשבור את הכלים: סיפורו של שינוי מתוכנן בקיבוץ אחד

משה שוורץ, ראובן נאור בלי לשבור את הכלים סיפורו של שינוי מתוכנן בקיבוץ אחד יד טבכקין מרכז מחקרי, רעיוני ותיעודי של התק"ם יד טבנקין רמת אפעל 52960 עריכה : יעקב סתר כל הזכויות שמורות ליד טבנקין ישראל תש"ס 2000 מסת"ב 9­ 070­ 282­ 965 issn סדר ועימוד : ורדית צרפתי עיצוב העטיפה : רוחמה ש . הבאה לדפוס : יעקב סתר דפוס גרפית בע"מ, ירושלים Yad Tabenkin Ramat Efal 52960 פיפורו­ש ? שינוי מתוכנן בקיבוץ אחד * ,טכ 1ה ! משה שוורץ, ראובן נאור / בלי לשבור את הכלים  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית