הערות

13 ( רי פרוטוקול בארכיון הברודרהוף בספריג ואלי תיק S407 B / EAE17 אמי מרגרט זומפה, בתו תבכורה של אברהד ארנולד, זוכרת את הפגישה ומוסרת כי אביה השתתף בה . לדבריה, פגישה 71 עוררה רושם עין על חברי הברודרהוף, ובמיוחד על אביה שראה בכך סימן לבואה הקרוב של "מלכות האלוהים", שכן רצון היהודים לשוב לא"י מבשר את בוא הגאולה . ) הדברים נמסרו למחבר בראיון עם אמי מרגרט, באוקטובר 1992 ( . 14 ( ראיון המחבר עם רודי הרץ קבוצת יבנה, פברואר 1992 . 15 ( ראיון המחבר עם הנס מאייר, יולי 1990 . 16 ( 46­ 63 The Plough / vol 2 No . 2 1939 pp 17 ( ראיון עם גיאורג בארט, יולי 1990 . 18 ( ראיון עם ארנולד מייסון נובמבר 1991 . 19 ( פרשה זו תוארה בדומה לתאורו של לארי אלאור על ידי הנס מאייר בראיון ביולי 1990 . 20 ( ראה גליון Wilts and Gloucestershire Standards מיום ה­ 8 במאי 1940 . 21 ( 1940 / 5 / 11 Wilts and Gloucestershire Standard Swindon Advertiser 24 / 5 / 1940 ;Daily Herald 27 . 5 . 1940 ( 22 23 ( ראה : זכרתות הנס מאייר בקובץ : 27 . Memories vol 1, No . 12 p 24 ( ראה לעיל הפרק על ההגירה לפרגואי . 25 ( ראיונות עם חבר...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית