כתובות ישובי הברודרהוף

Spring Valley . 6 RD2, Box 446, Rt 381 N . Farmington PA15437 Tel : ( 412 ) 329 0942 באנגל < ה : Darvell . 7 East Sussex TN32 5­ Dr . Robertsbridge ­ England Tel . 011 44­ 580 880 626 בגרמניה : Michaelshof . 8 Birnbach 5231 Aufder Hohe, West Germany Tel . ( 11049 ) 49 26 81 6250 76  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית