על הקומונה הנוצרית Brooderhof' בארה"ב

שעה ארוכה, וכולו קשב . מראה האנשים די אחיד, הגברים מזוקנים לבושים במכנסיים הקשורים ביישלייקעס­ ) כתפיות ( , והנשים בסראפנים ובמטפחות בד המכסות את ראשן ) מאמצע הראש ולאחוריו ( . מראה פסטורלי, כמו בסרטים אמריקאיים המתארים מראות כאלה מהמאה הקודמת . הדרשה נמשכה שעה ארוכה וזכתה להאזנה דרוכה . שולבו בה קטעי שירה קהילתית נהדרת, של מבוגרים וצעירים . המשמעת הפנימית של השירה שואפת לשלמות, וניכר שהם מתענגים עליה . התברר, כי כמה קומונות מחוברות יחד במיקרופון סימולטנית, ואף מנהלות מעין דיאלוג ביניהן . לאחר מכן התכנסו לארוחת צהרים משותפת . חדר אוכל גדול, דומה לאחיו הקיבוצי, אבל היושבים בו יותר ממושמעים : באים לאכילה בזמן המדויק . האוכל די פשוט אך טעים ומשביע . לנו הוגשו מנות צמחוניות בכלים חד­פעמיים, והדבר היה מובן להם . בארוחה שולבו קטעי קריאה מתוך מכתבים, רשמי סיור של חבר שחזר מחו"ל ואף שירה ) כך נוהגים שם תדיר ( . מוטי : הדבר הראשון המזדקר לעין בבואך אל קהילת הברודרהוף הוא השקט . שקט הממלא את חלל המקום . שקט פיזי ורוחני גם יחד . התכנסות החברים כולם לתפילה, להקשבה ולהתבוננות, כשכל אחד מכונס בעצמו,...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית