משלחת הברודרהוף בכינוס הבינלאומי של חוקרי הקומונות והקיבוץ בישראל.

למעלה מן המצופה . התברר, כי לחוקרי קומונות רבים לא היה מוכר הקיבוץ בישראל ועל כן היה להם עניין רב במפגש בין­תחומי מסוג זה . הענות נמוכה יותר הייתה בקרב חברי הקומונות, בין היתר גם בגלל עלות הנסיעה לישראל . הזמנות לכנס הבינלאומי נשלחו גם לברודרהוף ולהפתעת הוועדה המארגנת התקבלה מיד תשובה חיובית עקרונית . על פי המקובל אצלם אין הם נוטים להתחייב מראש למועדים רחוקים, ועל כן לא הודיעו באורח חד משמעי על השתתפותם . אולם משהתקרב מועד הכינוס, שעתיד היה להתקיים בקמפוס של סמינר אפעל ב­ 19 במאי ,1985 התקבל בוועדה המארגנת מכתב של הנס מאייר מה­ 5 בדצמבר ,1984 המאשר סופית את השתתפותם בכנס . באותו מכתב נמסר כי תבוא משלחת של שישה משתתפים, חמישה מהברודרהוף ואחד מישוב הוטרי במינסוטה, וכן הודיעו בו כי יקדימו את בואם בשלושה שבועות כדי לסייר בישראל ובעיקר בקיבוצים שבהם חיים ידידיהם . למכתב זה הם צרפו רשימה של 25 קיבוצים ובצדה רשימה של כ­ 50 חברים שביקרו אותם בשנים האחרונות ושחברי הברודרהוף שמרו איתם על קשר מכתבים . בתחילה נבהלו חברי הוועדה המארגנת של הכנס מן המעמסה הכרוכה בארגון סיור של 3 שבועות בכ­ 25 ישובים ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית