אמיתי ניב עורך מחקר על הברודרהוף

הסמוך ) וודקרסט ( . הסיפורים של בני המשפחה הזכירו לאמיתי את תלמודו מן הסמינר ומתוך סקרנות החליט לבקר בישוב הברודרהוף שבקונטיקט . הוא הגיע לישוב בשבת סתווית יפה ובדומה למרבית חברי הקיבוץ לפניו ואחריו : בא, הציץ ונפגע . במקרה שלו נוסף לכך ממד אקדמי . לדבריו, הכביש מהקומונה לבוסטון היה ריק והיה לו זמן לחשוב וכך הבשיל במוחו הרעיון של השוואת הקומונה הזאת עם הקיבוץ, במישור הקשרים עם החברה החיצונית ובמטרה לחפש נתונים לתיאוריה על כושר ההישרדות של קומונות . הבעייה הייתה כיצד נושא זה יתקבל במוסד אקדמי שמרני כמו בית הספר למנהל עסקים בהרוורד . להפתעתו ולשמחתו הנושא התקבל ואושר . 41 * ' כך נוצר הקשר, שפעלו בו הסקרנות של אמיתי ניב להכיר קומונות בנות זמננו והייצר שלו כחוקר, למצוא נושא שגם יתאים בתחום המקצועי וגם יספק במישור הערכי . לצורך תצפיות המחקר הגיע אמיתי אל הברודרהוף אחת לחודש במשך שנתיים ימים ) 4791­ 1976 ( לשהות של יום­יומיים, ובחופשות אף לשהייות ממושכות יותר . בכך ניתן לקבוע, כי הוא היה חבר הקיבוץ הראשון, שנפגש עם הברודרהוף פגישה ממושכת ואינטנסיבית . כל האחרים שקדמו לו, הגיעו רק לביקורים של...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית