"המפגש עם הקיבוץ" ב-EL ARADO

באמונות אך טוען כי "אנחנו מחפשים את נקודות המגע האפשריות בין התנועה הקיבוצית לבין הברוררהוף . ואם להיות גלוי אני מתרשם כי יש פער רוחני בין הברוררהוף לבין הקיבוצים בישראל, . . . הקיבוץ מייצג לעיני העולם תנועה קומונאלית חילונית אוטופית שהייתה לה הצלחה . . . זו תנועה ללא הגות דתית, פרט לקיבוצים הדתיים . עולה כאן מיד השאלה : האם יכולה האתיקה ההומניסטית להחליף את המסורות הישנות של הדתי . " הקיבוצניק טוען שכן . . . מקובל עליו כי קומונה צריכה להתבסס על מניע רוחני . בפדרציה הקיבוצית שהוא חבר בה, הכוח המניע הוא המרכסיזם הפוליטי מהפכני הנותן יסוד לאמונה כי הם גרעין לחברת העתיד . . . בנוסף לכך ההתלהבות הגדולה לבניין הארץ . והוא שואל את חבר הברודרהוף על מהות הכוח הרוחני המניע אותם "האם זאת נצרות הבראשיתי . או נצרות אחרת / או שמא זו קומוניטאריות הומאניסטית אתית בעלת גוון נוצרי ! " משיב חבר הברודרהוף בהסתמך על סיפרו של מרטין בויבר "נתיבות באוטופיה", הכולל פרק על תורתו של גוסטב לנדאואר, שבו לדבריו : '' . . . ניתן למצוא את המפתח לאמונתנו הבא לידי ביטוי בדבריו של הוגה דעות יהודי בלתי דתי . " והוא מוסיף...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית