ביקורים של חברי קיבוץ בישובי הברודרהוף

בין השולחנות . בסופו של דבר היה rtt ערב ריקודים מהנה מאוד, והם לימדו אותנו כמה שירים וריקודים ישראליים . . . "י 136 לוודקרסט הגיעו גם אישי ציבור ישראלים ויהודים שהיה להם ענין בישוב קומונאלי הדומה בחיצוניותו לישוב קיבוצי בארץ . אחד המבקרים הראשונים בתקופה u היה יוסף ברץ מותיקי דגניה . ביקורו זכור לחברי וודקסט כחוויה מרגשת וכל אלה שהיו במעמד זה ושנפגשתי עמם זוכרים היטב את הביקור, למרות שהיה קצר מאד . מספר על כך דיק דומר ) ז 6וח 0ס Dick ( , אחד מוותיקי וודקרסט : "יוסף ברץ ביקר אצלנו באביב 1956 . היה ( ה ביקור מיוחד וראשוני לגבינו . היו לנו בעבר בוורקרסט קשרים עם קבוצות יהודיות מהעיר ניו יורק שהיו באות אלינו ב"וויקאנדס" וכן עם משתתפי מחנות הקיץ שנמצאו בסמוך . ניתן להניח כי יוסף ברץ שמע על קיומנו מהם . וכך הוא הגיע אלינו עם אשתו ועוד שלושה צעירים . היה זה יום קר מאד ואני זוכר את יוסף ברץ מסתובב בחצר במעיל חורפי . לכשנפגש עם כל הציבור בארוחת הצהרים הוא סיפר לנו על דגניה ועל הקיבוצים בישראל . סיפורו היה מרתק בעיקר מפני שעבורנו הייתה זו הפגישה הראשונה עם אחד 'האבות המיסרים 1 של התנועה הקיבוצית...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית