תרומתו של שלום וורם

על המתרחש בברודרהוף, מבלי להסתיר מצוקות . דוגמא לכך ניתן למצוא בציטטה ממכתבו לשלום וורם מ­ 26 במארס 1964 שבו הוא מספר על המשבר הגדול בתנועה שבעקבותיו ננטשו הישובים בפרגוואי וכ­ 400 איש ) מתוך 1400 ( עזבו . וכך הוא כותב : "סלחו על שעדיין אין ביכולתנו לתת דין וחשבון סביר על כל שעבר עלינו לפני עזיבתנו את הישוב בפרגוואי ולאחריה . העתיד יוכיח, אם יקום כנו הכוח להפריך את התורה בדבר חוק שקיעתן של תנועות חברתיות . " ) u2 על הקשרים שהיו לשלום וורם עם הברודרהוף מעידים גם כמה מכתבים שנמצאים בארכיון הברודרהוף בוודקרסט 1331 המכתב המעניין ביותר הוא מן ה­ 31 בספטמבר 1955 ונושא את הכותרת "הזמנה" . כתוב ב ^ "הפצתי את הידיעה על הקומונה החדשה שלכם ) וודקרסט ( בקרב כמה מפעילי התנועה שלנו . הם חשו עידוד בכך . אחד מהם העלה רעיון נפלא, הוא שאל איך תגיבו לתכנית של זימון כנס משותף של כל הקהילות ההוטריות ושל הישובים הקומונאליים בישראל לדיון בבעיות של חיי קומונה, להחליף דעות ולכונן קשרים הדוקים . רבים מחברינו נאחזו בכך וקידמו בשמחה הזדמנות נדירה כזאת . ותיקי תנועתנו מעמק הירדן חשכו כי אם מפגש כזה ייצא לפועל, מן ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית