קשרים בשנות ה-50

היא שהנחתה אותם בין השאר לייסד את הישוב באורוגוואי שהוקם בסמוך מאד לעיר הבירה מונטבידיאו . כל הפעילויות הללו יצרו נקודות מגע עם חוגים יהודיים ובעיקר עם חברי התנועות החלוציות, בכל אחת מן הארצות שבהן הם פעלו : בפרגוואי באורוגוואי ובאנגליה . בשלב זה, כשהחלו לפעול גם בארצות הברית, הם נפתחו לקשרים מסועפים עם חברי קיבוץ שהיו בה בשליחויות שונות . מכאן ואילך מסתעפת רשת הקשרים לחוטים רבים שנוצרים בין חברים בברודרהוף וחברי קיבוץ שנפגשו עמם . קשרים אלה צרורים בצרורות של מכתבים אישיים רבים . אחד החברים הראשונים שיצר מגע עם הברודרהוף בראשית שנות ה­ 50 היה צבי עופר ) שהיה אז חבר קיבוץ אפיקים וכיום הוא חבר קיבוץ יפעת ( . צבי עופר יצא בשליחות "החלוץ" והקיבוץ המאוחד לתנועה החלוצית בקנדה ובארצות הברית בשנת 1950 . ראשית מגעיו היו'עם ההוטרים . הוא ידע על קיומם של ההוטרים באזורים אלה וכחבר קיבוץ הוא הסתקרן מאד להכירם . באוגוסט 1950 כתב מכתבים לשני ישובים הוטריים בקנדה והציג את עצמו כחבר קומונה בישראל . הוא ביקש את רשותם לבקר כדי ללמוד את אורחות חייהם ולספר על כך לחבריו בישראל . ' 127 התשובה שקיבל לא הייתה ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית