ההכשרה של חניכי השומר הצעיר בקוטסוולד

גלעד : ­אמנם התלבושת שלהם הייתה מחרה אולם עד מהרה התרגלנו לכך ואף למדנו להעריך את הנכונות שלהם לחיות חיי פשטות וצנע . יתר על כן ראינו בזה את האידיאליזציה של חיים שיתופיים, חיי צדק ושויון . . . אני אישית הייתי מוקסמת מהם . . . לא הזדהיתי עם האידיאלים והאמונות שלהם אך הזדהיתי עם הדרך שבה הם ממשו אותם . . " חברי הברודרהוף קראו לחברי ההכשרה "הציונים" ויצאו מגדרם כדי לטפל בהם כראוי . לארי אלאור ) הזורע ( מספר : " < בת 7רה ? 7 הייתה מסורת של קליטת פליטים, אולם רובם היו אנשים שנקלעו אליהם מכל מיני מקומות ולפעמים גם טיפוסים מוזרים ומפוקפקים, ואילו קבוצת ההכשרה הייתה קבוצה הומוגנית וקבלה באהדה וברצינות את חובות חיי הקומונה . חברי הברודרהוף השתדלו להקל עלינו את ההסתגלות אליהם . הם נתנו לנו לחיות כקבוצה ונזהרו מאד מכל פעולה שהייתה יכולה להתפרש על ידנו כפעולה מיסיונרית . על כן אפשרו לנו לאכול את האוכל שלנו ובנפרד ,אך הזמינו אותנו אליהם למפגשים חגיגיים מיוחדים . הם היו סקרניים לשמוע מאתנו על הקיבוץ שהצטייר בעיניהם כאידיאל של חיי קומונה מצליחים . עד כי לפעמים כאשר הוכיחו אותנו על מעשים חריגים הם ביק...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית