הקדמה

תופעה מיוחדת במינה של דיאלוג מתמשך בין קבוצה יהודית­חילונית לבין כת נוצרית­בינלאומית . בדיאלוג זה המתקיים בין אמונות ועולמות רוחניים רחוקים, מצליח אורח החיים הקומונאלי המקביל, לגשר ולטפח יחסי קרבה רגשיים עמוקים הממשיכים להתקיים בין התנועות, למרות הפערים בהשקפות העולם . שתי התנועות הקומונאליות המודרניות הגדולות והיציבות ביותר בדורנו, התנועה הקיבוצית ותנועת הברודרהוף, נוסדו בשנות ה­ 20 המוקדמות של המאה הנוכחית . m הפרידו ביניהן, מרחקים גאוגרפיים, נסיבות הייסוד, וכן השקפות העולם : התנועות הקיבוציות ­ הורתן ולידתן בזיקה לאומית חילונית, ציונית­סוציאליסטית, ובמעורבות פוליטית מלאה, תוך התמסרות למשימות ההגנה והבטחון של הישוב היהודי ומדינת ישראל . הברודרהוף : צמחה ככת דתית­נוצרית שאימצה באדיקות אמונה אנאבפטיסטית­פאציפיסטית, שללה כל מעורבות לאומית ופוליטית והתפתחה כקהילה רב­לאומית . ואף על פי כן, למן הימים הראשונים, נקשרו ביניהן קשרי זיקה וקירבה, שהלכו והסתעפו ברבות הימים והולידו מאות ביקורים הדדיים ודיאלוג המתמשך עד עצם היום הזה . הייחוד בקשרים אלה הינו בכבוד ההדדי לזהות העצמית של כל אחת מן התנ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית