"אחים רחוקים" תולדות היחסים בין התנועה הקיבוצית לברודרהוף

< עקב עובד יאדו < ם רדווק < םי תולדות ה < ח 7ז < ם ב < ן התנועה הק < בוצ < ת לבתדרהוף < ד טבנ ^ * ן ^ יעקב עובד "אחים רתוקים" תולדות היחסים בין התנועה הקיבוצית לברודרהוף * ♦ד טבנקין המכון לנושאים חברתיים עדויות ותעודות יד טבנקין רמת אפעל 52960 עדויות ותעודות 6149­ ISSN033 עריכה : יעקב סתר סדר­ . אילנה ברנשטיין דפוס : שקד תל­אביב O ( כל הזכויות שמורות ליד­טבנקין ישראל ­ ינואר 1993  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית