מקורות

דיו לבנה דיו שחורהדיו לבנה דיו שחורה פותחת צוהר לעולמן הפנימי שלפותחת צוהר לעולמן הפנימי של סופרות, תוך חשיפת המסתתר מאחורי מאחורי חוויותסופרות, תוך חשיפת המסתתר מאחורי מאחורי חוויות שונות הקשורות למלאכת הכתיבה . שונות הקשורות למלאכת הכתיבה . האסופה מאפשרת להכיר ולהוקיר נשים כותבות בישראלהאסופה מאפשרת להכיר ולהוקיר נשים כותבות בישראל מתוך הצצה למתרחש על שולחן הכתיבה שלהן, ולעולמןמתוך הצצה למתרחש על שולחן הכתיבה שלהן, ולעולמן הספרותי והרגשי כפי שהן מעלות אותו על הכתב . הספרותי והרגשי כפי שהן מעלות אותו על הכתב . העיקרון המאחד של האסופה הוא הקול הנשי, המרובדהעיקרון המאחד של האסופה הוא הקול הנשי, המרובד והנבדל זה מזה, בהיבטים של אתניות, תרבות וחברה . והנבדל זה מזה, בהיבטים של אתניות, תרבות וחברה . דיו לבנה דיו שחורהדיו לבנה דיו שחורה סוללת דרך לתובנות על יצירהסוללת דרך לתובנות על יצירה ומשמעותה ומאפשרת גישה למבחר התייחסויות לאמנותומשמעותה ומאפשרת גישה למבחר התייחסויות לאמנות הכתיבה מפרי עטן של סופרות מוכרות בישראל . הכתיבה מפרי עטן של סופרות מוכרות בישראל . עורכות : עורכות : ד"ר דורית זיל...  אל הספר
כתב ווב הוצאה לאור בע"מ