אהבה בגוף ראשון

29| שאלות על האני מול האני הכותב ושימור העצמי, אם בכלל, אבל גם ניסיון להקטין את האני, לעיתים בבוז עצמי, או להעלים אותו בריבוי האפשרות לביטוי מורכב והגדרה עצמית בעידן הרשתות החברתיות : עידן של תמונות מרצדות, קולאז'ים מרובדי משמעויות, אשרורים עצמיים וחרדה חברתית . הנשיות והפמיניזם שלהן, בניגוד לשלי, מובנים מאליהם, חלק מהדי . אן . איי . שלהן . לא נשיות שנישאת כמטען על הכתפיים, לא מתריסה שונות, לא חלק ממניפסט נשי על נשיות . הנשיות שלהן נראית לי טבעית ולא אילוץ אידיאולוגי, או טקסט הצהרתי ולעומתי, עודף כמו שק הפחמים של חנה'לה . הן כותבות אחרי שתי מהפכות תודעתיות : המהפכה הפמיניסטית ומהפכת הרשתות החברתיות . מעשה הכתיבה שלהן הינו התגלמות והפנמה של שתי המהפכות ; הן צוחקות במשחקי ג'נדר אחרי שטחנו עד דק את הכאבים והטראומות, המיניות הפלואידית, רגישות אחרת לסקס, שאינה אישית, שלא עושה עניין, אינסטרומנטלית, אכזרית משהו, בנאלית משהו, של "אינטימיות", "אהבה" ו"יחד" . מיניות שמייצגת פמיניזם סקס - פוזיטיבי, שהוא יותר פתוח וסובלני להבנתי, שגורס כי חירות מינית היא מרכיב מהותי בשחרורן של נשים ואינו אמצעי להר...  אל הספר
כתב ווב הוצאה לאור בע"מ