טיפול פסיכולוגי בהתאם לעקרונות ולאידיאלים של ההשקפה החרדית

[ 195 ] רועי פרדמן | טיפול פסיכולוגי בהתאם לעקרונות ולאידיאלים של ההשקפה החרדית החברה החרדית החברה החרדית היא שם כולל לאוסף קהילות יהודיות דתיות המרכיבות קבוצה אולטרה- שמרנית בעלת קודי התנהגות מחמירים המקדשת את המסורת היהודית הדתית, ואשר 26 בחברה החרדית שלושה זרמים החיים בה מושתתים על הקפדה דקדקנית על מצוות . עיקריים : הזרם הליטאי ; הזרם החסידי, המתחלק לקבוצות משנה חסידיות, לפי חצרות 28 למרות השוני בין הקבוצות המרכיבות 27 ותת-המגזר המזרחי, עדות המזרח . האדמו"רים ; אותה ישנם כמה מאפיינים בסיסיים המשותפים לכלל החברה החרדית, כמובא במחקריהם של מנחם פרידמן ויוסף שלהב : 1 . הקפדה על שמירת ההלכה . הקפדה יתרה על אורח חיים דתי בכל התחומים ואימוץ דפוסים מחמירים של התנהגות דתית . 29 2 . לימוד תורה כערך מרכזי . לימוד התורה עומד במרכז החיים של כלל החברה החרדית ונובע מגישה אידאולוגית חינוכית . בהתאם לכך, לימודי הקודש במגזר החרדי הם ייעוד עיקרי שכדי להגשימו נגזרת התנהגות ייחודית ופרוצדורלית של הפרטים במגזר, החל בגיל הצעיר וכלה בבגרות . 30 3 . ערך ההתבדלות הגאוגרפית . חברי הקהילות החרדיות מתגוררים לרו...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר