תיירות התנדבותית ישראלית ביטוי של אזרחות עולמית, או הרחבת טווח האזרחות הישראלית?

[ 130 ] גיליון 7 | דצמבר 2021 . טבת תשפ"ב משנת 2007 הוקמו שישה ארגוני תיירות התנדבותית המציעים תוכניות ייעודיות 1 התיירות ההתנדבותית הישראלית לישראלים ( להלן, תיירות התנדבותית ישראלית ) . מאתגרת את הקישור בין תיירות התנדבותית לבין אזרחות עולמית . אומנם התוכניות הללו מתבצעות בעיקר מחוץ לגבולות מדינת ישראל, ומושאי הסיוע המרכזיים שלהן אינם חלק מהקולקטיב היהודי או הישראלי, אבל המתנדבים בהן הם ישראלים . רוב התוכניות ממקמות את ההתנדבות במה שמכונה ״הטיול הגדול״ : שם קוד לטיול ממושך, לרוב לאחר השירות הצבאי, שהוא שלב כמעט חיוני במהלך החיים הנורמטיבי בישראל, בייחוד בקרב יהודים מהמעמד הבינוני-גבוה ( 2004 Noy, ) . כמו כן, לצד ההתנדבות עצמה, חלק מהתוכניות כוללות לימוד תכנים יהודיים ופעילות משותפת עם הקהילה היהודית ביעדי ההתנדבות . במילים אחרות, בתיירות ההתנדבותית הישראלית משתקפים שני סנטימנטים אזרחיים שיש ביניהם כביכול התנגשות . האחד, סנטימנט אוניברסלי קוסמופוליטי ( הבא לידי ביטוי בהתנדבות למען האחר הגלובלי ) , והשני, סנטימנט אתנו-לאומי ( המתבטא בהתנדבות של ישראלים ובעיסוק בתכנים יהודיים ) . אני מב...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר