"הרי זו נאמרה הֲפָסָה לישראל" הזכות לכאב, לגעגוע ולעיבוד רגשי של קושי – קריאה בדרשת תנאים במדרש הספרי לספר דברים, פרשת עקב

[ 99 ] נועה ישראלי | "הרי זו נאמרה הֲפָסָה לישראל" שוממה ומכוערת . וכי למה לא תהא כן ? הייתכן כי קיללת שמים תנווה ארץ ? 1 ארץ ישראל אינה שייכת עוד לעולם החולין הזה . מקודשת היא לשירה ולמסורת — היא ארץ החלומות . 2 תיאורו זה של טווין עומד בניגוד עמוק לשפע מסורות עתיקות יומין המהללות את טובהּ ואת פוריותה של ארץ ישראל, ומרבות בשבחיה ; למאמצים הכבירים שהשקיעו עמים, דתות ואימפריות בכיבושה, בהקמת מונומנטים, מבני דת ומוסדות שלטון בה ; לנרטיבים מפותחים סביב ההיסטוריה שלה ואתריה . במסורת היהודית ניכרת מוטיבציה לשבח את ארץ הייעוד כנען — ארץ ישראל — כבר במקרא, ולהציגה כארץ טובה, פורייה ומניבה . 3 דורות מאוחר יותר אפשר לאתר במקורות התלמודיים תיאורים מפורטים העוסקים בשבחי הארץ . 4 כך למשל אפשר למצוא בסוגיה ארוכה העוסקת במעלות ארץ ישראל במסכת כתובות בתלמוד הבבלי 5 תיאורים רבים כאלה, הכוללים גם סיפורים מיתיים אשר להם מאפיינים ניסיים החורגים מן הטבע ומציגים את ארץ ישראל כאתר על-טבעי של טוב ושפע אינסופיים . 6 סיפורים 1 במקור : ” ? “Can the curse of the Deity beautify a land , ככל הנראה רפרור לדברים כט, ...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר