הגנה עצמית והגדרה עצמית בסכסוך הישראלי–פלסטיני בעקבות פסיקת בית הדין הבינלאומי לצדק בפרשת גדר ההפרדה

[ 65 ] אסף דרעי | הגנה עצמית והגדרה עצמית בסכסוך הישראלי – פלסטיני מוגשות תביעות אזרחיות של ישראלים נגד גופים פלסטיניים, בישראל ובארצות הברית, ומנגד מנסים הפלסטינים ותומכיהם את כוחם מפעם לפעם בהגשת תלונות נגד ישראל 3 ובכל זאת, ונגד בכירים בהנהגתה המדינית והפוליטית, בעיקר בבתי משפט באירופה . פסיקתו של בית הדין הבינלאומי לצדק היא מאורע משפטי יוצא דופן הן משום שזו הפעם הראשונה שבה עוסק טריבונל בינלאומי חשוב באופן ישיר ובהרחבה בהיבט מרכזי של הסכסוך הישראלי – פלסטיני הן בשל השלכותיה מרחיקות הלכת של פסיקתו, שיעמדו במוקד מאמר זה . קביעתו המשפטית של בית הדין בנוגע לזכות הפלסטינים להגדרה עצמית אינה נעצרת בגבולות גדר ההפרדה : בית הדין קבע שאת הזכות להגדרה עצמית של הפלסטינים יש לפרש כנושאת עימה חובה-נוגדת הרובצת על ישראל באופן המחייב אותה לכבד את זכותם של הפלסטינים ולאפשר את מימושה, ולהימנע מכל מעשה שיש בו משום פגיעה או סיכול של זכות זו . משמעות הדבר היא שלא רק גדר ההפרדה אינה חוקית אלא אף מעשים ופרויקטים אחרים של ישראל, בראש ובראשונה מפעל ההתיישבות האזרחית בשטחי 1967 . ואכן, על היקש זה מבוסס במי...  אל הספר
המכון הישראלי לדמוקרטיה ע"ר