פרק שישי: האומנם נשאיר למשפט ההיסטוריה?

276 באזור האפור : הקאפו היהודי במשפט התקופה שכלפיה הופנתה הביקורת הקשה ביותר היתה תקופת הגירושים ההמוניים למחנות, כשהיודנרט הוא שהוציא את ההודעות המחייבות את היהודים להתייצב בכיכר העיר לשם ביצוע תהליך הרישום והסלקציה, ושוטרים יהודים השתתפו באיתור מקומות מחבוא של יהודים, איסופם, ריכוזם ובמקרים רבים גם ליווי אנשים לתחנות הרכבת והעלאתם על הקרונות . הם אלה, אם כי כמובן לא כולם, שלפי דיווחים רבים "סחרו" בחיי אדם כשניתנה בידיהם האפשרות לפדות אנשים מרשימות גירוש תמורת בצע כסף . 3 אין ספק שהיו שוטרים שניסו לעזור ככל יכולתם ועל כך ברוב המקרים שילמו בחייהם . ידועים גם מקרים של התפטרות שוטרים יהודים עקב אי-נכונותם למלא את המשימות שהוטלו עליהם, או כאלה שסירבו לדחות את גירושם והעדיפו להיות חלק מהקהילה כולה . יותר משישים אחוזים מאנשי היודנרט והשוטרים נרצחו עם בני קהילותיהם, ואולם נתון זה, כמו שמגלה ההיסטוריון אהרן ויס, לא הקהה את הביקורת הקשה כלפיהם, והם נתפסו - ועדיין נתפסים - כמי שבגדו בעמם ובקהילותיהם במטרה להציל את עצמם ואת משפחותיהם על חשבונם של אחרים . 4 נראה כי קל היה ליהודים לייחס את כל ייסו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה