שער שלישי: בין קהילה למדינה

בחלק זה של הספר נפגשים המשפט הקהילתי והמשפט המדינתי, המשפטים של משתפי הפעולה היהודים במחנות העקורים ומשפטיהם במדינת ישראל, כל שיטה ודרכה להתמודד עם התופעה הייחודית של שיתוף פעולה יהודי . את ההשוואה בחרתי לערוך באמצעות שלוש סוגיות משפטיות שמשמשות כמקרי מבחן לניתוח של הדמיון והשוני, ההמשכיות והניתוק בין שני סוגי המשפט . מטרת ההשוואה איננה להכריע אם אכן קיים דמיון או שוני או שמא מדובר בהמשכיות או בניתוק ; הכוונה לנוע על פני הרצף שבין הקטבים ולזהות את אבני הדרך המסמנות מקומות שבהם דמיון ושוני, נתק והמשכיות יכולים להתקיים זה לצד זה . תנועה כזאת תאפשר לשרטט תמונה רחבה של המשפט, על שני אופניו, כזירה לעיצוב ולגיבוש של הקהילה בתקופת מעבר : השנים הראשונות שלאחר השואה כשהיהודים שהו במחנות עקורים וניסחו והפעילו שיטת משפט קהילתית עצמאית ; ושנותיה הראשונות של מדינת ישראל, השנים הקשות שלאחר מלחמת העצמאות, שבהן היו החברה הישראלית ויחידיה עסוקים בבניין הקולקטיבי הישראלי וחייהם האישיים . את המסע במרחב שבין שתי שיטות המשפט ילוו סיפורים משפטיים ממחנות העקורים וממדינת ישראל, שבמרכזם שלוש סוגיות : הראשונה ה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה