פרק חמישי: הליכים משפטיים בישראל

הליכים משפטיים בישראל 233 כל הקאפוס הרשעים [ . . . ] כלם היו רשעים נוראים, וכלם גרמו לנו צרות צרורות . 25 הלהט העולה מהעדויות תחום בגבולות קהילת הניצולים ונועד לתאר את ההתחשבנות עם מי שהאסירים היהודים ראו בהם בוגדים, עם מי שנתפסו גרועים מהגרמנים ומשום כך צריך היה "לעשות את החשבון איתם" לפני שמתפנים לעשותו עם הגרמנים . שאיפת הנקם תפסה מקום ניכר בעדויות, והעדים הדגישו כי לא זו בלבד שהיא כבר נולדה בימי השואה, אלא שהתייצבותם בבית המשפט נועדה לא רק לספר את סיפוריהם האישיים, אלא גם לנקום את דמם של המתים . אחד מעדי התביעה במשפטו של ד"ר יהושע שטרנברג סיפר בעדותו כי לאחר שהעיד בחקירה המוקדמת בעניינו של הנאשם, פנה אליו אדם ושוחח עמו על העדות שהתכוון להעיד בבית המשפט המחוזי : "ואני חשבתי כי היהודים שנִספו השאירו לי בצוואותיהם את התפקיד שעלי למסור את כל האמת ביחס לנאשם ולזִכרם ולזֵכר מותם . זה יהיה על מצפוני, אם אסתלק עכשיו מעדותי" . 26 בחקירתו הנגדית הצהיר אותו עד תביעה כי "באתי להגן על דמם של אחי שניספו וכלם צִוו, אחד על רעהו, לנקום דמם, שמי שישאר בחיים יעיד על הרוצח הזה הנאשם" . 27 אותה "נקמת ד...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה