פרק שני: אקטיביזם פוליטי של יהודים

אקטיביזם פוליטי של יהודים 67 השואה . 3 משום כך בחרתי להתבונן בפעילות הקהילתית של העקורים בכלל ובזו המשפטית בפרט, כשהיא עומדת בפני עצמה ומנקודת מבט שמעוגנת בחיי ההווה שלהם . אין חולק על כך שהיהודים העקורים היו מעורבים בפעילות פוליטית נמרצת וקולנית בכל הקשור למאבק לפתיחת שערי ארץ ישראל והקמת מדינה יהודית . 4 עם זאת, חייהם במחנות העקורים לא נסבו אך ורק סביב סוגיות אלו . חיי ההווה של היהודים היו מאבק מתמשך ובלתי פוסק של שיבה לחיים - כיחידים וכקהילה : מאבק לארגון מחדש של מבנים ומוסדות חברתיים, משפטיים ותרבותיים, וניסיון להציב מחדש את העם היהודי כקולקטיב בזירה הבין-לאומית לא רק מבחינת ההשתייכות האישית, אלא כאובייקט שעומד לעצמו . הסתמכות על נקודת המבט של ההווה מאפשרת לזקק את הרגע ההיסטורי המסוים שבו החלו היהודים העקורים באזור הכיבוש האמריקני להתארגן כקהילה בעלת מבנה שיטתי ותכנית פעולה שהיו נכונים לזמנם ולמקומם, בלי לדעת ובלי יכולת לדעת מה ילד יום . הם הקימו בעצמם וללא סיוע של גורמים חיצוניים מבנה ארגוני-חברתי שבמרכזו השתתפות פעילה בתחומים שונים של חיי היום- יום ; השתתפות שקראה תיגר על תפיסת ה...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה