פרק ראשון: אמריקנים, גרמנים ויהודים

56 באזור האפור : הקאפו היהודי במשפט שנואשו מלמצוא משפחה או רכוש או משום שנבהלו מגלי האנטישמיות שהציפו את המדינה, וכן מיהודים שבשנות המלחמה הסתתרו בשטחי ברית המועצות . 2 יהודים אלה, שהגיעו לגרמניה במסגרת תנועת "הבריחה", שינו לחלוטין את תמונת המצב הדמוגרפית היהודית : ניצולי מחנות ההשמדה, הריכוז והעבודה שוב לא היו הרוב, ובמקביל עלה לאין שיעור מספר המשפחות והילדים . בקיץ 1948 נותרו באזור האמריקני ( במחנות העקורים ומחוצה להם ) כ- 93,000 יהודים . לאחר הקמת מדינת ישראל וההקלה בחוקי ההגירה לארצות הברית החלו המחנות להתפנות בהדרגה . ב- 31 בדצמבר 1949 נמנו באזור הכיבוש האמריקני תשעה מחנות עקורים שבהם התגוררו 15,536 יהודים בלבד ( נוסף על 12,000 היהודים שחיו מחוץ למחנות ) . 3 מחנה העקורים האחרון, פרנוואלד ( במדינת בוואריה ) , שהיה אחד משלושת המחנות הגדולים ביותר באזור האמריקני, נסגר בשנת 1957 . במרחב הגאוגרפי העצום של אזור הכיבוש האמריקני חיו בצורה מעורבת ומתוך טשטוש קווי ההפרדה ביניהן שלוש קבוצות עיקריות שהשפיעו זו על זו : היהודים השורדים שחלקם התגוררו במחנות עקורים בשליטת הצבא האמריקני ובפיקוח סו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה