הקדמה

18 באזור האפור : הקאפו היהודי במשפט ובין ניצולים אחרים שהיו בעלי תפקידים בגטאות ובמחנות הריכוז . רובם ככולם כללו עימותים רגשיים ולעתים לוו גם בפגיעות פיזיות . לא קשה לתאר את תחושתם של אנשים שזה עתה שוחררו מהמחנות כשפגשו בדרך מקרה באחד ממחנות העקורים - במטבח הציבורי, בבית הכנסת או בעצרת זיכרון - או בשלבים מאוחרים יותר ברחוב תל – אביבי, במסיבת בר מצווה, במסעדה או בבית החולים את מי שבעבר הלא – רחוק היו שוטר יהודי בגטו או "ראש בלוק" במחנה . ואולם בשני המקומות, במחנות העקורים ובישראל, נוספו לעימותים החברתיים הרגשיים והפיזיים גם עימותים משפטיים . העיסוק המשפטי היהודי בתופעה זו התקיים במקומות שונים : בקהילות שהתארגנו מחדש הקימו הוועדים היהודים בתי דין של כבוד ; וגם במחנות העקורים בגרמניה, באוסטריה ובאיטליה הקימו יהודים ניצולים טריבונלים יהודיים קהילתיים שבהם הועמדו לדין יהודים שנחשדו בשיתוף פעולה . ההתמודדות המשפטית לא היתה ייחודית ליהודים . במדינות רבות הועמדו לדין משתפי פעולה עם הגרמנים כחלק מהגל הלאומי ששטף את אירופה לאחר המלחמה . פעולות של נקמה והוצאות להורג התקיימו בצרפת, באיטליה ובמדינו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה