דברי תודה

8 באזור האפור : הקאפו היהודי במשפט לאורך הדרך התברכתי בתמיכה שאין לה שיעור מבין אנשי הסגל בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב ומחוצה לה : דפנה ברק - ארז, דורין לוסטיג, אסף לחובסקי, פנינה להב ואורית רוזין - לכל אלה אני חבה תודה כפולה ומכופלת . לעמוס גולדברג, חמדה גור אריה, קובי קבלק, עמיחי רדזינר ולעדה שיין אני מודה על שעות רבות של שיחות מרתקות . כל אחד בתחומו השפיע רבות על תוכנו של הספר ועל גיבושו . תודה מיוחדת אני חבה לחברתי טליה דיסקין, על שהשקיעה בי מחכמתה ומתבונתה, תרמה לי מרעיונותיה המצוינים ובעיקר - סייעה בהקשבה אין קץ . אני מודה לספרניות המעולות שבספריית הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב מהן זכיתי לעזרה רבה במהלך כל השנים . לא הייתי יכולה להגיע לכתיבת הספר ללא התמיכה הכספית שזכיתי בה במשך השנים . מרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב העניק לי מילגת קיום במשך שלוש שנים, שאפשרה לי להתמיד במחקר ארכיוני ובכתיבה ; התמיכה הנדיבה שקיבלתי מהמכון למשפט והיסטוריה על שם דיוויד ברג בפקולטה זו סייעה לי אף היא, וכן סייעו ותמכו המילגה שקיבלתי מטעם תכנית המלגו...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה