באזור האפור: הקאפו היהודי במשפט

רבקה ברוט באזור האפור הקאפו היהודי במשפט ז ו כ ה פ ר ס ק ר ן ג ו ל ד ב ר ג רבקה ברוט באזו ר האפ ור הקאפו היה ו די במשפט משפטים של יהודים משתפי פעולה עם הגרמנים ל מ ד א ע י ו ן רבקה ברוט באזו ר האפ ור הקאפו היה ו די במשפט משפטים של יהודים משתפי פעולה עם הגרמנים מערכת למדא עיון I הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה פרופ' תמר הרמן ( עורכת ראשית, האוניברסיטה הפתוחה ) , פרופ' אביבה חלמיש ( האוניברסיטה הפתוחה ) , פרופ' תמר אלאור ( האוניברסיטה העברית בירושלים ) , פרופ' שרה גורי רוזנבליט ( האוניברסיטה הפתוחה ) , פרופ' מחמוד גנאים ( אוניברסיטת תל אביב ) , פרופ' אמיר הורוביץ ( האוניברסיטה הפתוחה ) , פרופ' יואב יאיר ( האוניברסיטה הפתוחה ) , פרופ' קטרין קוג'מן-אפל ( אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ) , פרופ' מוטי רגב ( האוניברסיטה הפתוחה ) , פרופ' שיזף רפאלי ( אוניברסיטת חיפה ) המערכת האקדמית של המכון למשפט והיסטוריה ע"ש קרן דיויד ברג, אוניברסיטת תל אביב ד"ר דוד שור ( יו"ר ) , פרופ' אסף לחובסקי, פרופ' רועי קרייטנר, פרופ' אורית רוזין המערכת האקדמית של ספריית חקר, מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות פרופ' אס...  אל הספר
מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גורין בנגב

למדא עיון - הוצאת הספרים של האוניברסיטה הפתוחה