תוכן העניינים

חלק שלישי — היעד 19 . לא על הכסף לבדו 211 20 . לבנות תרבות ולא כת 221 21 . לחשוב בקטן כדי להצליח בגדול 231 22 . לנהל מתחים בשותפות 239 23 . לדעת את עצמך 249 24 . מתי למכור ומתי להישאר 260 25 . לגלות חביבות 270 26 . מה לעשות עם המזל שלך 281 סוף דבר 289 תודות 292 הערות 294 מפתח 305  אל הספר
מטר הוצאה לאור בע"מ