3. מיתה מאושרת

פרק ז - בריאות ואושר 145 פרדוכסאלי , שהרי המוות נחשב בה כרע אולטימטיבי . בתודעתנו קשורה תחילתם של חיים חדשים לאושר ולתקווה וקיצם של החיים קשור לעצב ובעיקר לפחד . לדעת הפילוסוף היידגר , תודעת המוות מתְנה את כל חיי האדם משום שהיא מכניסה לחייו גורם של חרדה 181 היטיב לבטא את הפחד מפניהיוצר הרגשת אי סיפוק ואי שלמות . המוות ואת דרך ההתמודדות עמו סיפור תלמודי קצר המובא בברכות לא ע " א : 182 בהילולא ) משתה החתונה ( אמרו החכמים לרב המנונא זוטא ) הקטן ( 183 ישיר לנו אדוני ! של מר בנו של רבינא : אמר להם : ווי לנו שאנו מתים , ווי לנו שאנו מתים ! אמרו לו : אנו מה נענה אחריך ? אמר להם : אי תורה ואי מצוה שיגנו עלינו ? על פניו נראה הסיפור תמוה . מה גרם לרב המתבקש לבדר את הקרואים למשתה החתונה לשיר שיר מורבידי דווקא בעת שמצופה ממנו לשיר שיר שמח ? נראה שבאמצעות הסיטואציה המוזרה ביקש מחבר הסיפור להמחיש את עוצמתו של הפחד מפני המוות המקנן בכל אדם בכל עת , ולומר שפחד זה דרכו להתפרץ במיוחד בשעה בה הרגשות גואים . החזרה של רב המנונא זוטא על המשפט " ווי לנו שאנו מתים " ובעיקר על קריאת המצוקה " ווי " שבראש משפט ז...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

עמותת הילל בן חיים