1. חולה ומאושר?

פרק ז - בריאות ואושר 125 אמר לו : לא הם ולא שכרם . אמר לו : תן לי ידך . נתן לו יד והעמידו . זהו קובץ ערוך הכולל שלושה סיפורים על חולי , שבמרכזם עומד רבי 148 בסיפור הראשון הוא מוצג כמבקר אצל תלמידו החולה , רבייוחנן . חיא בר אבא , בשני הוא החולה והמבקר הוא מורו , רבי חנינא , ובשלישי הוא שוב מוצג כמבקר אצל תלמידו החולה רבי אלעזר . שני הסיפורים הראשונים זהים לחלוטין הן בתוכן והן בסגנון , והסיפור השלישי מסתיים באופן זהה לקודמיו אך פתיחתו שונה מפתיחותיהם וכן נוספו בו דברי ניחומים ארוכים שנושא רבי יוחנן בפני רבי אלעזר . הסיפורים לא עוסקים רק במחלות ממושכות ומסכנות חיים , אלא גם במצבים של חולי זמני , והם מתמקדים בשני עניינים - א : המצב הרגשי של החולה 149 בזמן מחלתו ; ב : אופן ההתגברות על המחלה . אשר למצב הרגשי , בכל הסיפורים חוזרת שאלה המנוסחת בעברית ומופנית לחולים : " חביבים עליך ייסורים ? " השאלה נגזרת מהשקפה מוסרית-תיאולוגית , שלפיה הייסורים מזככים ומכפרים , ולכן הם 150 מהשקפה עקרונית זונושאים הבטחה לקבלת שכר בעולם הבא . נובעת הבנה שייסורי מחלה עשויים להיות רצויים לחולה ואפילו ' חביבים ' על...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

עמותת הילל בן חיים