4. טעם

פרק ו - הנאות החושים ואושר 111 הימנעות מאכילתו היא ביטוי למצבו הנפשי של האוכל . לדברי מזור , הזמנה לאכול וסעודה משותפת מעידים על חוויה חיובית ועל דברים חיוביים נוספים כגון קרבה , הערכה , רצון טוב , יצירת בריתות ועוד . ההתייחסות אל האכילה כאל חוויה חיובית הגורמת הנאה ואושר לחווים אותה קיימת לא רק במקרא , אלא גם בספרות חז " ל , כעולה מדברי הגמרא במועד קטן ט ע " א : " אין שמחה בלא אכילה ושתיה ", ובסוכה כה ע " ב : " אין שמחה אלא במקום סעודה " . בתלמוד נזכרות השפעות שונות , מהן שליליות ומהן חיוביות , של מיני מזונות על גופו ורוחו של האוכל אותם . כיון שהסעיף הקודם בעניין הריח הסתיים בסיפור המגנה את ריחו של השום , נראה לי מתאים לפתוח סעיף זה בציטוט ברייתא המציגה רשימת מעלות של אכילת שום , משום שלפחות אחת מאלה הנמנות ברשימה זו - יצירת הרגשה טובה - נוגעת לענייננו . כך נאמר בברייתא ) בבא קמא פב ע " א ( : " חמשה דברים נאמרו בשום : משביע , ומשחין , ומצהיל פנים , ומרבה הזרע , והורג כנים שבבני מעיים ; ויש אומרים : מכניס אהבה ומוציא את הקנאה " . מבין המאכלים והמשקים נחשבו במיוחד בשר ויין כגורמי שמחה ....  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

עמותת הילל בן חיים