2. שמיעה

פרק ו - הנאות החושים ואושר 107 הקול מתפקד בברכה זו הן כביטוי לשמחתם של החתן והכלה והן כאמצעי לפרסומה בחוצות ירושלים ובערי יהודה היינו , כאמצעי ליצירת שמחה בקרב ציבור השומעים אותו . גם שמחת בית השואבה , הנחשבת לשמחה הגדולה ביותר , שמי שלא ראה אותה " לא ראה שמחה מימיו " ) משנה סוכה ה א ( , מתוארת במשנה 121 כמתקיימת על שני יסודות : המראה והקול ) סוכה פרק ה , ג - ד ( : מבלאי מכנסי כהנים ומהמיָניהן ) חגורותיהם ( מהן היו מפקיעין ובהן היו מדליקין ולא היה חצר בירושלים שאינה מאירה מאור בית השואבה . חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים לפניהם באבוקות של אור שבידיהן ואומרים לפניהן דברי שירות ותושבחות . והלוים בכנורות ובנבלים ובמצלתים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר " כמו בסעיף שעניינו הראייה , בו עמדנו על ראיית היופי כגורמת אושר דווקא מתוך סיפורים המבקשים למנוע אותה או להימנע ממנה ובכך חושפים את עוצמת ההשפעה שלה על בני האדם , גם במקור הבא נוכל ללמוד על שמיעת קול נעים כגורמת אושר , דווקא מתוך הדרישה להמנע ממנה בזמנים שבהם השפעתה זו אינה רצויה . 122 הסתמך על המתוארבסוטה מח ע " א , מסופר כי האמורא רב במשנה סוט...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

עמותת הילל בן חיים