3. אהבה ואושר - הזווית הזוגית

48 שולמית ולר 45 אפתח בהצגת שתי הגרסאות הבבליות של הסיפור בתרגום לעברית : נדרים , נ ע " א : ר ' עקיבא התקדשה לו בתו ) של בן ( כלבא שבוע . שמע ) בן ( כלבא שבוע , הדירה הנאה מכל נכסיו . הלכה ונשאה לו . בסתיו היו ישנים במתבן . היה מלקט לו תבן משערה . אמר לה : אילו היה לי , הייתי נותן לך ירושלים של זהב . בא אליהו , נדמה להם כאדם והיה קורא על השער . אמר להם , תנו לי קצת תבן שילדה אשתי ואין לי דבר להשכיבה בו . אמר לה ר ' עקיבא לאשתו : ראי אדם שאפילו תבן אין לו . אמרה לו : לך היה בבית הרב . הלך שתים עשרה שנים לפני רבי אליעזר ורבי יהושע . כשנשלמו שתים עשרה השנים בא לביתו . שמע מאחורי ביתו שאומר לה רשע אחד לאשתו : טוב עשה לך אביך . 45 . הסיפור הבבלי מבוסס כנראה על סופו של סיפור המובא בקובץ הארץ- ישראלי אבות דרבי נתן , נוסחא א , ו : " דבר אחר הוי מתאבק בעפר רגליהם זה ר ' אליעזר ושותה בצמא את דבריהם זה ר ' עקיבא . מה היה תחלתו של ר ' עקיבא . אמרו בן ארבעים שנה היה ולא שנה כלום . פעם אחת היה עומד על פי הבאר אמר מי חקק אבן זו אמרו לו המים שתדיר נופלים עליה בכל יום אמרו לו עקיבא אי אתה קורא אבנים שח...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

עמותת הילל בן חיים