2. אהבה ואושר - הזווית הנשית

פרק א - אהבה ואושר 41 אמר רבי אידי , מעשה באשה אחת בצידן ששהתה עשר שנים עם בעלה ולא ילדה , אתון גבי ר ' שמעון בן יוחאי בעיין למשתבקא דין מדין ) באו לפני ר ' שמעון בר יוחאי כשהם חפצים לעזוב זה את זו ( . אמר להון , חייכון ) אמר להם , חייכם ( כשם שנזדווגתם זה לזה במאכל ובמשתה כך אין אתם מתפרשים אלא מתוך מאכל ומשתה . הלכו בדרכיו ועשו לעצמן יום טוב ועשו סעודה גדולה , ושכרתו יותר מדאי , כיון שנתיישבה דעתו עליו אמר לה , בתי , ראי כל חפץ טוב שיש לי בבית וטלי אותו ולכי לבית אביך . מה עשתה היא ? לאחר שישן רמזה לעבדיה ולשפחותיה ואמרה להם , שאוהו במטה וקחו אותו והוליכוהו לבית אבא . בחצי הלילה ננער משנתיה , כיון דפג חמריה ) יינו ( אמר לה , בתי היכן אני נתון ? אמרה ליה ) לו ( : בבית אבא . אמר לה , מה לי לבית אביך ? אמרה ליה , ולא כך אמרת לי בערב , כל חפץ טוב שיש בביתי טלי אותו ולכי לבית אביך ? אין חפץ טוב לי בעולם יותר ממך . הלכו להם אצל רבי שמעון בן יוחאי ועמד והתפלל עליהם ונפקדו . סיפור זה מובא בתוך מדרש על הביטוי " נָגִילָה וְנִשְׂמְחָה בָּךְ " שבפסוק ד בשיר השירים פרק א : " מָשְׁכֵנִי אַחֲרֶיךָנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

עמותת הילל בן חיים