פרק א - אהבה ואושר

12 שולמית ולר שנתן ביטוי ציורי לחוויה זו : " ההוא דהוה קאמר ואזיל : כי רחימתין הוה עזיזא - אפותיא דספסירא שכיבן , השתא דלא עזיזא רחימתין - פוריא בר שיתין גרמידי לא סגי לן ", ובעברית : אותו ) אדם ( שהיה אומר והולך : כשאהבתנו הייתה עזה על חוד הסייף שכבנו , עכשיו כשלא עזה אהבתנו , מיטה בת שישים אמה אינה מספיקה לנו . הכהן הגדול של מיניות האדם , זיגמונד פרויד , שהוא עצמו הטיל ספק ביכולתו של בן אנוש להיות מאושר וסבר כי " הכוונה לעשות את האדם ל ' מאושר ' אינה כלולה בתכנית הבריאה ", כתב על האהבה המינית כך : " האהבה המינית מעניקה לו ] לאדם [ את חוויות הסיפוק 5 ועודהחזקות ביותר ובעצם נותנת היא לו את המופת לכל דבר אושר " . כתב : " נוכל להוסיף גם את המקרה המעניין של חיפוש אושר בחיים בהנאה שמעניק היפה ", ולפי דבריו בהמשך שם , אין ספק כי מוצאו של 6 כמו המיניות , כך גם השאיפה להבאתהיפה הוא מתחום חווית המין . צאצאים לעולם נטועה עמוק בטבעו של האדם ומצדיקה את קיומו , כשם שניתן ללמוד על דרך ההיפוך מדברי רחל ליעקב : " הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי " ) בראשית ל א ( . גם מצד זה , האהבה והקשר הזוגי בין גבר וא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

עמותת הילל בן חיים