גוונים של אושר בסיפורי התלמוד

גוונים של אושר בסיפור י התלמוד שולמית ולר ה ו צ א ת הקיבוץ ל מ ד ע י ה י ה ד ו ת המאוחד שולמית ולר גוונים של אושר בסיפורי התלמוד ספריית " הילל בן חיים ", ספרי יסוד , מחקר והגות במדעי היהדות לזכרו של הילל בן חיים הי " ד , חבר קיבוץ בית אורן העורך הראשון : ד " ר מאיר איילי ז " ל עורך הספרייה : פרופ ' יהודה פרידלנדר יו " ר העמותה : משה מושקוביץ מערכת מדעית : פרופ ' משה אידל פרופ ' נחם אילן פרופ ' מנחם אלון ז " ל פרופ ' יאירה אמית פרופ ' זאב גריס פרופ ' מנחם הירשמן פרופ ' יעקב זוסמן פרופ ' עמירה ערן פרופ ' שלום רצבי פרופ ' אליעזר שביד פרופ ' עוזי שביט פרופ ' אברהם שפירא הספר יוצא לאור על-ידי עמותת " הילל בן חיים " ) ע " ר ( , ת . ד . ,7440 ירושלים 91073 והוצאת הקיבוץ המאוחד , ת . ד . ,1432 בני ברק 51114 . בסיוע משרד התרבות והספורט שולמית ולר גוונים של אושר בסיפורי התלמוד ספריית " הילל בן חיים " הוצאת הקיבוץ המאוחד Shulamit Valler Types of happiness in the Talmud אין להעתיק , לשכפל , לצלם , להקליט , לתרגם , לאחסן במאגר מידע או להפיץ ספר זה או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי , אלקטרוני , או...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

עמותת הילל בן חיים