ציור בעקבות סיפור: עיבוד החוויה בקרב ילדים שנחשפו לאלימות במשפחה

ציור בעקבות ניפור 342 הדגמות : במהלך הפרק מוצגות ארבע דוגמאות הלקוחות מתוך טיפול קבוצתי וממחישות את האופן שבו טכניקה זו מאפשרת לעסוק ולדון בחוויית החשיפה לאלימות ולשלב התערבות רגשית ופסיכו‑‑חינוכית באוריינטציה פמיניסטית של תפקידי מין ויחסי מגדר . דיון : הדוגמאות המוצגות והפוטנציאל של הכלי המשלב בתוכו כמה מתודות נדונות ביחס לתרומה האפשרית ליכולתם של ילדים לשוחח על נושאים קשים, תוך התייחסות לגישות מקובלות בעבודה טיפולית עם ילדים . מסקנה : לשימוש בטכניקה של "סיפור בעקבות ציור" פוטנציאל ליצירת מרחב בטוח של שיחה על אודות חוויית החשיפה של ילדים לאלימות במשפחה . עם זאת יש להביא בחשבון ששימוש בכלי מסוג זה דורש הנחיה זהירה ורגישה, המותאמת לקצב החשיפה של הילדים משתתפי הקבוצה . מילות מפתח : אלימות במשפחה ; התערבות מבוססת אמנות ; טיפול בילדים ; יחסי מגדר ; ילדים חשופים לאלימות . מבוא בישראל כמו בדמוקרטיות אחרות ברחבי העולם האלימות במשפחה נחשבת לבעיה חברתית ( 2000 , Adelman ) . על פי סקר ארצי, בישראל ישנם כמאה וארבעים אלף נשים מוכות ( , . Eisikovits et al 2004 ) , וההערכה היא שישנם כשש מאות ילדים ה...  אל הספר
רסלינג