מודל מוט"ב: מיינדפולנס וטיפול בתנועה

גישות חדשות בפסיכותרפיה פמיניסטית 323 עקרונות הגישה כוללים הבנה שתנועה היא צורך אנושי בסיסי, שכל אחד יכול לרקוד ולבטא עצמו בתנועה ללא הגבלת גיל, מגדר, יכולת פיזית או מבנה גוף . לתנועה ערך בזכות עצמה בזמן התרחשותה ולא לצורך הופעה . התנועה תמיד מאולתרת, מתפתחת בצורה טבעית מתוך עצמה מרגע לרגע ומבטאת את חייו הפנימיים של הרוקד ( , Mettler , 1985 ; Mettler , 2007 ; Schweitzer 2013 ) . שיטת העבודה מבוססת על חקירה תנועתית סביב נושא תנועתי‑‑פסיכולוגי ( למשל להחזיק לעזוב, פתוח‑‑סגור ) . הקֶשב והתנועה המאולתרת מתרחבים מחקר אישי לחקר בין‑‑אישי באמצעות ריקוד עם משתתפים אחרים בקבוצה . ברברה מיטלר הדגישה כי עבודתה היא אמנות ולא טיפול ( 1990 , Mettler ) , אך יש בה מרכיבים טיפוליים רבים שהשפיעו ומשפיעים על עבודת מטפלים בתנועה ( 1998 , Cashman ) . משתתפים בקבוצות בגישה זו מעידים על השפעות אישיות ובין‑‑אישיות כמו עוררות של תחושת חיוּת, פתיחות ושמחה . התנועה מאתגרת לצאת מגבולות הנוחות המוכרים, למצוא את הקול האישי, ובמקביל ליצור אינטימיות והרמוניה עם הקבוצה . כל אלה מתורגמים ליחסים אותנטיים, מעמיקים ומשוחר...  אל הספר
רסלינג