העברה בטיפול פמיניסטי ופירוש קרוב חוויה

העברה בטיפול פמינינטי 286 סימפטומים עקשניים ומשרטטים סימני דרך לשינוי . תיאורי מקרה קליניים ימחישו כיצד התערבויות סמוכות חוויה יכולות להנגיש את החומר ההעברתי הלא מודע ולקדם עבודה טיפולית משותפת סביב דפוסי הליבה של המטופלת . מסקנה : מתודת יחסים בין קטגוריות מנגישה את מושג ההעברה לטיפול הפמיניסטי ומקדמת התערבויות העברה קרובות חוויה אשר מגבירות הדדיות בעבודה עם הלא מודע . מילות מפתח : העברה ; עבודה קלינית סמוכת חוויה ; מתודת יחסים בין קטגוריות ; יחסי צמידות ; יחסי שילוש ; יחסי ריבוע . מבוא העברה היא מושג יסוד בכל אסכולה פסיכודינמית, וגם מטפלים מגישות אחרות מסכימים לגבי מרכזיותו ( , . Woodhouse et al 2003 ) , ואולם נדרשת התאמה של המושג לגישות פמיניסטיות ופוסט‑‑מודרניסטיות, אשר רואות בפסיכואנליזה את אחת השיטות השולטות בסובייקטים באמצעות אידיאולוגיות דומיננטיות ( 1972 , Foucault ) . במאמר זה אני מבקשת להציע כלי לעבודה קרובת חוויה עם דפוסי העברה . ההעברה מתייחסת בראש ובראשונה להתקה של התייחסויות מהיחסים המוקדמים אל היחסים עם המטפל, אולם התפתחויות מאוחרות הרחיבו את המושג לכיוונים נוספים . לפי ...  אל הספר
רסלינג