ילדים טרנסג'נדרים ואי‑קונפורמיות מגדרית: תהליכי התפתחות ייחודים

ילדים טרננג'נדרים 258 לסביבה המכבדת מנעד מגדרי רחב ובכך מקדמת בריאות נפשית והפחתת מצוקה . מילות מפתח : התפתחות מינית ; ילדים ; טרנסג'נדר ; אי‑‑קונפורמיות מגדרית ; א‑‑בינרי . מבוא מגדר ומציאות נפשית בימינו רווחות זהויות מגדריות מגוונות ובהן גם טרנסג'נדריזם - זהות מגדרית שאינה תואמת את המין הביולוגי . מקובל להבחין בין מגדר ( מרכיב זהותי‑‑פסיכולוגי‑‑חברתי ) לבין מין ( מרכיב ביולוגי ) ( שילה, 2007 ) . טרנסג'נדריזם הוא מקרה פרטי של אי‑‑קונפורמיות מגדרית המתייחס לנראוּת, התנהגות או הגדרה מגדרית שאינן תואמות את המצופה מהמגדר החברתי המזוהה עם המין הביולוגי ( 2017 , Eisenberg ) . לקטגוריה זו משתייכים גם א‑‑בינרים ( nonbinary ) , אנשים שזהותם המגדרית אינה הזהות הרווחת - "גבר" או "אישה", ובהם ג'נדרפלואיד ( נע בין מגדרים ) וג'נדרקוויר ( הגדרת המגדר אצלם ייחודית ואינה תואמת להגדרות ותכתיבים חברתיים ) . לאורך תהליכי ההתפתחות והגדילה של ילדים ומתבגרים, חוויית המגדר יכולה להיות קבועה וברורה או מצויה בתהליכי התהוות והתעצבות . בפרק זה אשתמש בביטויים אי‑‑קונפורמיות מגדרית או טרנסג'נדר . חשוב לדעת שלא כל ...  אל הספר
רסלינג