שער שלישי - פסיכותרפיה פמיניסטית עם נשים ואוכלוסיות מודרות